Activitatea desfăşurată în cadrul cercului  “Prietenii pompierilor”, reprezintă o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu prin mijloace si masuri specifice

Scopurile activității de prevenire sunt:
a) asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;
b) identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;
c) constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii între personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;
d) informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv în locuinte si gospodarii, si modul de comportare în caz de incendiu si în alte situatii de urgenta.

Beneficiind de efectele sale, omul s-a lovit încă de la bun început şi de alte manifestări ale focului care, nesupravegheat fiind, poate să devină din prieten un adevărat şi de temut duşman.

Pentru prevenirea producerii efectelor negative ale focului, încă de la început s-a pus problema adoptării şi respectării unor reguli stricte în legătură cu focul spre a evita transformarea lui în incendiu.