Cursul propus este proiectat a se derula pe parcursul unui an şcolar şi se adresează elevilor care doresc sa aprofundeze in timpul lor liber cunostintele dobandite in mod formal, elevi la care se remarca un grad sporit de receptare.

Cursul se numeşte Cultura si Civilizatie Engleza, pentru că intenţionează ilustrarea culturii şi civilizaţiei anglo-saxone, a caracterului funcţional al celor mai diferite aspecte de cultură şi civilizaţie anglo-saxone, urmărindu-se asemănarea între cele două civilizaţii – română şi anglo-saxone. Aplicând principiul autenticităţii, cursul oferă generoase deschideri către valorile de cultură şi civilizaţie locală ori zonală, reliefează existenţa unor arii spirituale distincte şi încurajează continuarea legăturii anglo-române.

Acest curs este conceput în aşa fel încât să răspundă curiozităţii elevilor legate de tradiţie şi modernitate a culturii şi civilizaţiei anglo-saxone. Cursul opţional propune a metodă sintetică şi comparativă de abordare a fenomenelor civilizaţiei anglo-saxone, încercând în acelaşi timp să pună în valoare, într-o manieră formativă, cunoştinţele deja acumulate.