Grafica asistata de calculator

Informatica a pătruns astăzi în cele mai variate domenii, prin urmare, indiferent de profesia pe care o va alege un tânăr, la viitorul lui loc de muncă – în mileniul III – cu siguranţă va avea nevoie de valorificarea mijloacelor informatice pentru rezolvarea unor sarcini de lucru specifice.

Suportul „multimedia” (audio şi video) al celor mai multe medii de informare ale societăţii, dezvoltarea şi răspândirea prelucrărilor pe calculator, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu.

Pornind de la faptul că în orice domeniu de activitate se preiau, se prelucrează şi se transmit informaţii cu caracter multimedia, afirmăm că azi informaţia grafică şi auditivă este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură corectitudine şi exactitate, dar şi caracteristici artistice.

În acest sens, disciplina Grafica pe calculator  urmăreşte să le asigure elevilor, dobândirea unor competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a tehnologiilor informatice, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice, necesare şi utile în mediul de inserţie profesională.

Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator, respectiv pregătirea elevului astfel încât să beneficieze de avantajele „ştiinţei calculatorului”, pentru realizarea intereselor sale educaţionale, reprezintă una din componentele de bază ale formării de specialitate.

Domeniul graficii pe calculator, prin specificul său, este esenţial legat de lucrul individual pe calculator, dezvoltând deprinderea de a lucra individual. Pe de altă parte, prin intermediul reţelelor de calculatoare este posibil schimbul de informaţii între mai mulţi utilizatori de calculatoare, mult mai eficient

decât prin orice altă metodă clasică.

Formarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare, se finalizează prin predarea graficii asistate de calculator orientată pe proiecte.

Obişnuirea elevilor cu responsabilităţi, cu răspunderea privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înlănţuirii unor elemente realizate în paralel, îi va pregăti în mod cât se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguranţă o vor întâlni în viitor.

Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim şi vom trăi şi în viitor. Indiferent de conţinutul aplicaţiei, ceea ce realizează elevul, trebuie să fie utilizabil; altfel spus, trebuie să aibă toate calităţile

unui produs.

Elevii trebuie să înţeleagă şi să conştientizeze conexiunile dintre utilizarea calculatorului şi a tehnologiilor informatice şi societatea cunoaşterii, să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni.