Palatul Copiilor este o instituţie de învăţământ şi educaţie extraşcolare în peisajul şcolar vasluian. A luat fiinţă la 1 decembrie 1956 și a funcţionat tot timpul în actualul edificiu, care este Palatul Mavrocordat, monument istoric şi de arhitectură (ridicat în a doua parte a secolului al XIX-lea), ce face parte din patrimoniul cultural naţional. S-a dorit ca cea mai frumoasã clădire din oraş (având cândva în faţă un parc cu pomi fructiferi şi arbori ornamentali) sã fie pusã la dispoziţia copiilor. Aici, de peste patru decenii, în timpul liber, vin cei mai talentaţi copii, care îşi cultivă şi dezvoltă aptitudinile muzicale, artistice, coregrafice, tehnice, îşi trăiesc din plin candoarea şi exuberanţa vârstei, îşi manifestă cu farmecul lor imprevizibil pasiunea, fantezia creatoare, talentele. Este un fel de „Dumbravã minunatã”a copiilor talentaţi şi isteţi, care sunt transfiguraţi de virtuţile artei, de căldura emoţiei, a sentimentelor, a trãirii succesului şi afirmãrii personalitãţii. Dacã, la început, clubul vasluian a avut doar şase cercuri, prin ani numărul acestora a crescut mereu, ajungând astăzi la 17. Anual, frecventează aceste cercuri peste 1.500 de elevi. Şi putem spune, cã, poate, nicăieri, nici chiar în orele de clasã din şcoli, talentele şi pasiunea unor copii înzestraţi pentru artă şi ingeniozitate tehnico-aplicativă nu se manifestă, nu se relevă în toată plenitudinea lor ca la Palatul Copiilor Vaslui.