Dansul are o mare importanta  si valoare sociala, contribuind la dezvoltarea si perfectionarea omului sub aspect fizic, moral, intelectual estetic etc.

Dansul favorizeaza o dezvoltare deosebit de armonioasa dublata de perfectionarea inalta a principalelor calitati motrice, a orientarii in spatiu, echilibrului si a unui deosebit simt de autocontrol asupra aparatului locomotor.

Deosebit de importante sunt efectele benefice asupra vointei, atentiei, curajului, disciplinei, perseverentei, stapanirii de sine, spiritului de creativitate etc.

Dansul ca activitate individuală şi colectivă educă relaţii de grup, permiţând în acelaşi timp manifestarea iniţiativei, independenţei şi responsabilităţii. Copilul învaţă să respecte disciplina, regulile stabilite îşi asumă sarcini.

Dansul înseamnă ritm, armonie, muzică, stimulează  competitivitatea, mobilizează copilul pentru depăşirea anumitor dificultăţi printr-o muncă susţinută.

Dansul înseamnă sănătate, abilitate, forţă, echilibru, fineţe şi eleganţă în mişcări, ţinută estetică.

Dansul  permite educarea  calităţilor corpului sănătos şi frumos, asigurând echilibrul fizic şi psihic in acord cu  străvechiului dicton  „Mens sana in corpore sano” .