Home Sah
Sah PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 28 August 2012 23:01

Cercul de ?ah r?mâne la mare c?utare printre micii “gânditori”. Dintre realiz?rile cercului amintim câteva. Simpozionul Na?ional: „?ahul în înv???mântul primar”, proiect cuprins în C.A.E. 2011, finan?at de M.E.C.T.S., 17-19 iunie 2011, edi?ia aIII-a - Editarea Revistei de atitudine ?i opinie privind ?ahul ?colar: „?ah pe tabla înv???mântului primar vasluian”, Nr. 1, ISSN : 2247-5605, Editura MEDIA SIND, Vaslui, 2011; - Organizarea Concursului Interna?ional de ?ah “Cupa SERGENTUL”, 20-23 mai 2011, omologare Federa?ia Român? de ?ah ?i Federa?ia Interna?ional? de ?ah - Cooptarea în Colegiile ?i Comisiile F.R. ?ah: Grosu C. Constantin membru al Comisiei ?ah în ?coal?, copii, junior ?i tineret; pre?edinte al Comisiei Asocia?iilor Jude?ene ?i a Municipiului Bucure?ti - Concursul Interna?ional de ?ah: „Cupa Moldovei”, Ia?i , februarie 2011, locul VI - Locuri frunta?e la Concursurile Jude?ene, Interjude?ene ?i Na?ionale: “Cupa Luceaf?rul”-Boto?ani, “Cupa Bucovinei”- Suceava, “Cupa Municipiului Buz?u”; Concursul Na?ional de ?ah “Cupa DeMolay2- BNR”, Izvorani, 1-7 august 2011 - Adjudecarea de la C.J. Vaslui a proiectului “Sergen?i pe drumuri de costi?e”; - Locul III cu echipa de fete la Campionatul Na?ional de ?ah pe Echipe de Copii, Juniori ?i Tineret, Ia?i, 24-31 iulie 2011, proiect finan?at de C.J. Vaslui