REZULTAT SELECTIE DOSARE
Post administrator de patrimoniu

Comisia de concurs s-a intrunit si a procedat la selectarea dosarelor candidatilor inscrisi pentru ocuparea functiei de administrator de patrimoniu .

NUME PRENUME
1954 Admis
1957 Admis
09 Admis
1919 Admis
1910 Admis