Pian Imprimare
Scris de Administrator   
MarĹŁi, 28 August 2012 22:53

Acum 5 ani, la Cercul de Pian de la Palatul Copiilor Vaslui, înso?it? de mama sa, a venit o feti?? care î?i dorea s? studieze acest instrument, acesta fiind ?i un vis mai vechi de-al mamei. Pe parcursul timpului, am constatat c? aveam ?ansa s? lucrez cu un copil care vorbe?te pu?in ?i face mult. S-a remarcat ?i se remarc? prin implicare deosebit? în descifrarea  ainelor acestui „instrument de domni?e”, a?a cum îl nume?te mama Dianei, chiar dac? de cele mai multe ori trebuie s? munceasc? mult pentru a „citi” partiturile alese, de comun acord, pentru studiu. Este o feti?? delicat?, interiorizat?, care izbucne?te în sunete ?i lumin? când este a?ezat? la pian, iar petalele sufletului se deschid ?i cuprind toat? armonia ce se revars? pe clape, se reg?se?te pe deplin în ceea ce face. În decursul anilor a ar?tat c? aceast? pasiune i se potriveste ?i c? ce a început ca un hobby devine o preocupare serioas?, dovad? fiind rezultatele de excep?ie ob?inute pe parcursul acestor ani. Înc? din primul an de studiu, am paticipat la concursuri de profil, unul dintre acestea fiind Concursul Interna?ional „Micul Virtuoz” de la Bucure?ti, unde a câ?tigat locul I. În fiecare an am participat la cele dou? mari concursuri de gen, unde, de fiecare dat?, ne-am clasat pe locurile I sau II. Totul culminând cu competi?iile din anul 2011 unde am ob?inut 2 locuri I, atât la Concursul Na?ional de Pian „Prietenii Muzicii” de la Satu Mare, precum ?i la Concursul Interna?ional „Micul Virtuoz” de la Bucure?ti, fiind înscris? la anul V de studiu. Rezultatele ob?inute demonstreaz? c? atunci când pasiunea se îmbin? cu perseveren?a, ambi?ia, dorin?a de a performa ajungi unde î?i dore?ti. Toate acestea le face împreun? cu o sus?inut? activitate ?colar? de exceptie, ceea ce înseamn? c? acesta e un copil cu poten?ial, ce trebuie valorificat de to?i cei care îi sunt al?turi: p?rin?i, bunici, profesori. Îndrumarea c?tre acest instrument nu înseamn? numai formarea ei spiritual? ?i artistic?, ci ?i urmarea unei posibile cariere muzicale. Este vizibil pentru oricine c? acest? activitate, pe care unii copii ?i-o doresc s? o practice, modeleaz? sufletele pas cu pas.