Home Creatie literara/Cenaclu literar
Crea?ie Literar? PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 05 Septembrie 2012 22:13

Orar (temporar) an ?colar 2016-2017

Luni: 15-16:40

Mar?i, Miercuri, Joi, Vineri: 15-16:40, 17-18:40

Sal?

Momentan, cercul î?i desf??oar? activitatea în cadrul ?colii „Constantin Parfene” Vaslui (nr.3), Sala Nr.4

Scurt? prezentare

Cercul de Crea?ie Literar? de la Palatul Copiilor Vaslui este condus de profesor doctor Adrian Gherghe ?i are ca scop dezvoltarea imagina?iei ?i a creativit??ii elevilor. Cercul se adreseaz? copiilor ?i adolescen?ilor pasiona?i de literatur?, teatru, muzic?, art?.

Orele se desf??oar? într-un cadru relaxat, stimulant pentru creativitatea elevilor. Se folosesc metode moderne de predare: proiec?ii de filme, recitarea pe acorduri de chitar? ?i, când vremea ne permite, lec?ii în natur? (Parcul Copou).

Pentru c? la noi totul e o joac?, nu uit?m s? le ar?t?m ?i celorlal?i copii cum se face: particip?m la diferite activit??i dedicate copiilor. Nu uit?m niciodat? s? lu?m costumele colorate ?i baloane zâmb?re?e pline de amuzament ?i voie bun?.

Concursuri/spectacole

Cercul de Crea?ie organizeaz? diferite concursuri ?i spectacole de-a lungul anului ?colar:

Bal Mascat Personaje din Pove?ti - luna decembrie, loc de desf??urare: Silver Mall

Concurs Na?ional de Crea?ie ?i Art? popular?, în colaborare cu Cercul de Art? popular? - luna decembrie, loc de desf??urare: Palatul Copiilor Vaslui.

Concurs de recitare din poezia eminescian? „?i dac?...”, în colaborare cu Biblioteca Jude?ean? „N.M.Sp?taru” Vaslui - ianuarie.

Spectacol omagial Ion Creang?, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului Vaslui ?i în colaborare cu Cercul de Etnografie ?i folclor - martie.

Spectacol 1 iunie - Ziua Copilului

Concurs regional de teatru „Micul T?nase”, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului Vaslui ?i colaborare cu Clubul Elevilor Bârlad, Cercul de teatru.

Spectacol omagial Constantin T?nase, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului Vaslui ?i colaborare cu „?coala Mihail Sadoveanu” Vaslui.

Rezultate (selec?ie)

-  Locurile I ?i II la Concursul Interna?ional de crea?ie literar?, "Basmele Reginei Maria", Bucure?ti, edi?iile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

-  Locurile I,II ?i III la Concursul Na?ional de crea?ie literar?, "Doin?, doin?...", Craiova, edi?iile 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014.

-  Locurile I,II,III la Concursul Na?ional de Poezie Haiku, Craiova, edi?iile 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016.

-  Locurile I,II ?i III la Concursul Na?ional de crea?ie literar?, "Pânza Penelopei", edi?iile 2009, 2010, 2012

-  Locul al III-lea ?i premiul pentru Cea mai bun? interpretare la Festivalul Na?ional al Teatrelor pentru Copii, Lugoj, 2007.

-  Dou? premii II la Festivalul Na?ional al Teatrelor pentru Copii, Sighi?oara, 2007.

-  Locurile I,II ?i III la Concursul de Teatru pentru Copii,"Gala Copilului Actor", Boto?ani, 2007.

-  Men?iune ?i locul al III-lea la Festivalul Na?ional al Teatrelor de Revist?, Ploie?ti, 2007,2008

-  Locurile I ?i II la Concursul Na?ional "Tudor Mu?atescu", sec?iunea crea?ie literar?, Pite?ti, 2009 etc.

Colaboratori

Consilier Ailioaiei Ramona -  Prim?ria Municipiului Vaslui

Profesori Palatul Copiilor: Nistoroschi Mirela, Toni?? Aurelia, Vîrl?nu?? Alis, C?lin Adrian, Bulboac? Alin, Chiperi Elvis, Barzu D?nu?.

Profesor Daniela Nane, (?c.gimnazial? „C-tin Parfene” Vaslui), profesor Antipa Gabriela (?c. gimnazial? „?tefan cel Mare” Vaslui”), profesor Gherghe Ulica (?c.gimnazial? „D.Cantemir” Vaslui”), profesor Ponea Oana (LER), Ciobanu Liliana (LMK) etc.

Gina P?un - Biblioteca Jude?ean? „N.Milescu Sp?taru” Vaslui

Despre profesor

Educa?ie ?i formare

- Gradul didactic I ob?inut în urma echival?rii titlului de doctor, iunie 2016

- Doctor în litere, lucrarea „Actul Cuvântului în muzica Rock”, Universitatea „Al.I.Cuza", Ia?i, Catedra de englez?, Profesor universitar doctor ?tefan Av?danei

- Certficat absolvire curs animator, mai, 2015

- Certificat absolvire curs Comenius „Digital Story Telling in the Classroom”, Creta, 2012

- Diplom? de master, specializarea Literatur? comparat? ?i antropologie cultural?, Facultatea de Litere, Universitatea "Al.I.Cuza", Ia?i, cu examen de diserta?ie sus?inut în sesiunea iunie, 2009

- Certificat de acordare a Definitiv?rii în Înv???mânt, ob?inut în urma promov?rii probelor de examen în sesiunea august, 2008

- Atestat de formare continu? a personalului didactic în Managementul Activit??ilor Didactice Nonformale, Cluj-Napoca, mai, 2008

- Diplom? de licen??, specializarea român?-englez?, Facultatea de Litere, Universitatea "Al.I.Cuza", 2004

Altele

- Membru al comisiei de jurizare a Concursului Na?ional "Floare de col?, concurs destinat copiilor talenta?i din sistemul de Protec?ie a copilului, Vaslui,edi?iile 2006, 2007.

- Membru al comisiei de jurizare a Concursului Na?ional "Mesajul meu Antidrog", sec?iunea eseu literar, Vaslui, edi?iile 2008-2016

- Membru al comisiei de jurizare a Concursului Interjude?ean "LiteraDur?", 2008-2010.

- Membru al comisiei de jurizare a Concursului Interjude?ean pe teme antidrog, "Spune nu!", Vaslui, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

- Membru al comisiei de jurizare a Concursului Interjude?ean de Teatru pentru Copii,"Gala Copilului Actor", Boto?ani, 2007.

- Membru al comisiei de evaluare a concursului interdisciplinar "+-Poezie", faza jude?ean?, 2012

- Jurizare Concurs regional de limba francez? “FRANCOFÊTE”, 2014-2015

- Organizare Curs Interactiv de teatru – ?coala Altfel, Liceul Emil Racovi?? Vaslui, aprilie 2015

- Organizare  ?i prezentare spectacol „Vreau s? fiu actor” ,1 iunie 2015, ziua Copilului,

- Jurizare Concurs de interpretare dramatic㠄Povestea, leagănul copilăriei”, 26 mai 2

- Jurizare Concurs de teatru, ?coala 10, Mihail Sadoveanu, iunie 2015

- Realizator al siglei Palatului Copiilor.

- Redactor-?ef al revistei dedicate profesorilor ?i copiilor din Palatele ?i cluburile elevilor, "Micul Prin?",iulie, 2011, ISSN 2247 – 8434.

Inventivitate, creativitate.

- Premiul pentru Cea mai bun? regie la Festivalul Na?ional al Teatrelor pentru Copii, Sighi?oara, 2007.

- Men?iune pentru sceneta proprie, "?ah la rege", Festivalul Na?ional al Teatrelor de Revist?, Ploie?ti, 2008.

- Diplom? pentru activitatea excep?ional? în anul ?colar 2006-2007, în cadrul Zilei Înv???torului.

- Ob?inerea calificativului "Foarte bine", 2004-2016.

Pasiuni

Sunt pasionat de muzica. Cânt la chitar? electric?, acustic?, pian, bas ?i tobe.

Piesele mele instrumentale, originale, publicate pe diferite sit-uri ?i forumuri s-au bucurat de aprecieri. Consider c? sincretismul artelor este important pentru dezvoltarea cultural? ?i imaginar? a individului. În cadrul cercului organizez frecvent mici concursuri de recitare pe acorduri de chitar?.

- În 2015 am colaborat ?i înregistrat împreun? cu artistul Adrian S?rm??an cântecul Las? tot, de pe albumul cu acela?i nume.

- Cel mai bun rezultat a fost ob?inut în 2008 când, în cadrul Festivalul Na?ional al Teatrelor de Revist?, Ploie?ti, am ob?inut, împreun? cu copiii preg?ti?i de mine, Premiul pentru Cel mai bun grup Vocal-instrumental.

Contact

https://www.facebook.com/cerculcreatieliterara.vaslui

Adres? e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel/Fax: 0235 313 512

Palatul Copiilor Vaslui, Str. ?tefan cel Mare, Nr.62


Ultima actualizare Ăźn Luni, 19 Septembrie 2016 16:30