Home Arhiva Concurs National de pictura ” Icoane si Ingeri” 2013
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
MarĆŁi, 18 Decembrie 2012 21:55

Argument :

Conceperea ?i realizarea Proiectului educa?ional, Concursul Na?ional de Art? Plastic? ‘Icoane ?i Ingeri’– edi?ia a –III –a, contribuie la dezvoltarea liber? ?i armonioas? a individului ?i a personalit??ii sale autonome ?i creative ?i constituie o rezultant?, in urma inspec?iilor de specialitate efectuate la orele de Educa?ie Plastic?, in urma c?rora s-a constatat ca aceste tehnici artistice sunt cunoscute foarte pu?in.

Obiectivul general:

Asimilarea, formarea deprinderilor practice, inv??area tehnicilor de lucru, etalarea ?i valorificarea aptitudinilor ?i deprinderilor, a poten?ialului creator în domeniul picturii  ?i promovarea valorilor române?ti in contextul globaliz?rii.

Obiective specifice :

-          formarea abilit??ilor ?i a depinderilor de lucru;

-          inv??area prin exerci?iu practic a reproducerii ?i prelucr?rii imaginilor prin folosirea ?i aplicarea tehnicilor specifice privind realizarea icoanelor pe sticl? ?i pe lemn;

-          stimularea aptitudinilor de analiz?, de documentare, formarea gândirii critice ?i creative;

-          producerea unei confrunt?ri artistice prin concursul de specialitate propus, con?tientizarea petrecerii timpului liber prin înv??area tehnicilor ?i realizarea unui produs artistic;

-          depistarea ?i încurajarea copiilor ?i elevilor care posed? aptitudini artistice;

-          realizarea unei expozi?ii cu lucr?rile realizate de copii ?i elevi, transmise la concurs;

-          atragerea c?tre acest gen de activitate a unui num?r cât mai mare de copii ?i elevi cu înclina?ii artistice;

Grupul ?int? : direct – copiii ?i elevii cu abilit??i artistice care frecventeaz? cercurile de profil din cadrul Palatelor ?i Cluburilor Elevilor dar ?i din celelalte institu?ii de înv???mânt .

Copiii ?i elevii din cadrul Palatelor ?i Cluburilor  Elevilor dar ?i din cadrul institu?iilor  de înv???mânt preuniversitar, care au c??tigat etapa jude?ean? a concursului, pot participa la faza na?ional? cu maxim 2 lucr?ri, conform categoriei de vârst?.

Categorii de vârst? :

-          preprimar :          5 – 6 ani

-          primar :               7 – 10 ani

-          gimnazial :        11 -  12 ani

13 – 14 ani

-          liceal :               15 – 16 ani

17 – 18 ani

 

Etapa na?ional? se desf??oar? sub form? de  concurs ?i  expozi?ie, ce va fi organizat? la Casa Corpului Didactic Vaslui. Lucr?rile vor fi premiate conform categoriilor de vârst? prezentate ?i vor fi acordate urm?toarele premii pentru fiecare categorie : premiul I, premiul II, premiul III ?i 3 premii speciale, conform criteriilor de evaluare. Lucr?rile vor fi realizate pe suport definitiv ( sticl? sau lemn ) ?i nu se vor returna. Lucr?rile premiate vor fi prezente într-o expozi?ie permanent? la Palatul Copiilor Vaslui.

Criterii de evaluare :

-          creativitate

-          originalitate

-          imagina?ie

-          nivelul însu?irii tehnicii de lucru

-          unitatea compozi?ional?

-          expresivitatea liniei, formei, culorii

Juriul va acorda puncte pentru fiecare criteriu în parte, va realiza un punctaj final, pentru fiecare lucrare  iar în ordinea descresc?toare a punctajului, vor fi acordate premiile.

 

Regulamentul il puteti descarca de aici

Ultima actualizare Ăźn MarĆŁi, 18 Decembrie 2012 22:07