Imprimare
Scris de Administrator   
Vineri, 20 Ianuarie 2012 13:01

REGULAMENT
CONCURSUL REGIONAL DE PICTUR?
“ ICOANE ?I ÎNGERI “
EDITIA a II-a – VASLUI – 2012
DOMENIUL – ARTE VIZUALE

 

Obiectivul general:
-    Atragerea, dezvoltarea ?i aprofundarea interesului copiilor ?i elevilor pentru domeniul artelor plastice, stimularea deprinderilor artistice, sensibilizarea acelora care intr? în contact cu crea?iile artei plastice ?i vizuale.
Obiective specifice :
-    Formarea abilit??ilor ?i a depinderilor de lucru;
-    Înv??area prin exerci?iu practic a reproducerii ?i prelucr?rii imaginilor prin folosirea ?i aplicarea tehnicilor specifice privind realizarea icoanelor pe sticl? ?i pe lemn;
-    Stimularea aptitudinilor de analiz?, de documentare, formarea gândirii critice ?i creative;
-    Producerea unei confrunt?ri artistice prin concursul de specialitate propus, con?tientizarea petrecerii timpului liber prin înv??area tehnicilor ?i realizarea unui produs artistic;
-    Depistarea ?i încurajarea copiilor ?i elevilor care posed? aptitudini artistice;
-    Realizarea unei expozi?ii cu lucr?rile realizate de copii ?i elevi, transmise la concurs;
-    Atragerea c?tre acest gen de activitate a unui num?r cât mai mare de copii ?i elevi cu înclina?ii artistice;
Grupul ?int? : direct – copiii ?i elevii cu abilit??i artistice care frecventeaz? cercurile de profil din cadrul Palatelor ?i Cluburilor Elevilor dar ?i din celelalte institu?ii de înv???mânt .
Copiii ?i elevii care frecventeaza cercurile din cadrul Palatelor ?i Cluburilor  Elevilor dar ?i cei din cadrul institu?iilor  de înv???mânt preuniversitar, care au c??tigat etapa jude?ean? a concursului, pot participa la faza regionala cu maxim 2 lucr?ri, conform categoriei de vârst?.
Categorii de vârst? :
-    preprimar :          5 – 6 ani
-    primar :               7 – 10 ani
-    gimnazial :        11 -  12 ani
13 – 14 ani
-    liceal :               15 – 16 ani
17 – 18 ani

Etapa regionala se desf??oar? sub form? de  concurs ?i  expozi?ie, ce vor fi organizate la Casa Corpului Didactic Vaslui. Lucr?rile vor fi premiate conform categoriilor de vârst? prezentate ?i vor fi acordate urm?toarele premii pentru fiecare categorie : premiul I, premiul II, premiul III, 3 men?iuni ?i 3 premii speciale, pentru fiecare categorie de vârst?, conform criteriilor de evaluare. Lucr?rile vor fi realizate pe suport definitiv ( sticl? sau lemn ) ?i nu se vor returna. Lucr?rile premiate vor fi prezente într-o expozi?ie permanent? la Palatul Copiilor Vaslui dar si in catalogul editiei 2012. Icoanele realizate pe sticla vor fi înr?mate (obligatoiu). In cadrul vernisajului va fi prezentat Albumul Metodic – “ Icoana pe sticla – O poveste nemuritoare’.

Criterii de evaluare :
-    creativitate
-    originalitate
-    imagina?ie
-    nivelul însu?irii tehnicii de lucru
-    unitatea compozi?ional?
-    expresivitatea liniei, formei, culorii
Juriul va acorda puncte pentru fiecare criteriu în parte, va realiza un punctaj final, pentru fiecare lucrare  iar în ordinea descresc?toare a punctajului, vor fi acordate premiile.
Lucr?rile transmise vor fi înso?ite obligatoriu de un tabel care va con?ine urm?toarele informa?ii :

Nr.

crt.

Numele ?i prenumele elevului

Vârsta

elevului

Categoria de vârsta

Numele cadrului didactic

Adresa unit??ii ?colare

 

 

 

 

 

 


Panotarea expozi?iei ?i vernisajul vor avea loc la Casa Corpului Didactic Vaslui . Lucr?rile vor fi expediate pe adresa : Palatul Copiilor Vaslui, str. ?tefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui, jude?ul Vaslui, cu men?iunea pentru Concursul Na?ional de Pictur? “ Icoane ?i Îngeri “. Data limit? de primire a lucr?rilor este 31 martie 2012. Rezultatele evalu?rii lucr?rilor vor fi transmise pân? în data de 01.05.2012.
Comisia de evaluare va fi format? din cadre didactice de specialitate ?i speciali?ti din domeniul Artelor Plastice.
Informa?ii pot fi primite de la :
1.    Palatul Copiilor Vaslui – tel : 0235313512; e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
2.    Prof. Elena Fociak – tel : 0745394785 ; e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Regulamentul il puteti descarca de aici

Ultima actualizare În Duminică, 16 Decembrie 2012 16:54