Home Arhiva CONCURSUL INTERJUDE?EAN DE DATINI ?I OBICEIURI DE IARN?
CONCURSUL INTERJUDE?EAN DE DATINI ?I OBICEIURI DE IARN? PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 16 Noiembrie 2011 21:22

CONCURSUL INTERJUDE?EAN DE DATINI ?I OBICEIURI DE IARN?

"DATINA"

Edi?ia a VII-a, 17 decembrie 2011

 

LOCUL DESF??UR?RII:

 • ?coala cu Clasele I-VIII Nr. 3 „Constantin Parfene” Vaslui, str. Mihail Kog?lniceanu, nr. 20

GRUP ?INT?: pre?colari ?i ?colari din jude?ul Vaslui ?i alte jude?e ale Moldovei

SEC?IUNILE CONCURSULUI:

 • Obiceiuri de Cr?ciun (colinde, teatru folcloric)
 • Obiceiuri de Anul Nou (ur?turi, teatru folcloric)

SCOP:

 • redescoperirea ?i p?strarea obiceiurilor specifice s?rb?torilor de iarn? de c?tre tân?ra genera?ie

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • s? implice copiii cu vârsta cuprins? între 3 ?i 19 ani ?i cadrele didactice din unit??ile ?colare din municipiul nostru ?i din alte localit??i ale jude?ului Vaslui ?i din Moldova în concursuri de acest gen;
 • s? popularizeze în rândul copiilor tradi?iile ?i obiceiurile de iarn?;
 • s? dezvolte aptitudinile artistice ale copiilor;
 • s? dezvolte la copii spiritul de competi?ie constructiv?.

 

 

Se zice c? cei care nu primesc ur?torii sau colind?torii nu vor avea un an bun.  Nu uita?i tradi?iile române?ti, deschide?i u?a ?i l?sa?i colindele s? completeze S?rb?torile de Iarn?!

 

 

ARGUMENT:

Începând cu anul 2005, la ini?iativa profesorului coordonator al cercului de Folclor de la Palatul Copiilor Vaslui ?i a unui cadru didactic de ?coala Nr. 3 Vaslui, a luat fiin?? acest concurs de datini ?i obiceiuri de iarn?, care se def??oar? anual, în luna decembrie, aproape de s?rb?toarea Cr?ciunului, ajungând, în prezent la edi?ia a VII-a.

Datinile de Cr?ciun ?i de Anul Nou sunt nelipsite ?i întregesc atmosfera cu farmecul ?i cu poezia lor, contribuind în mare m?sur? la promovarea ?i sus?inerea limbii str?bune, la ap?rarea ei ?i a patrimoniului nostru na?ional.

Exist? un num?r mare de datini, obiceiuri, credin?e ?i ritualuri prilejuite de cele dou? mari s?rb?tori: colindele, plugu?orul, jocurile cu m??ti, teatrul popular cu tematic? haiduceasc?, ursul, capra, etc.

Iat? numai câteva argumente care vin în sprijinul ideii ce  a stat la baza ini?ierii, organiz?rii ?i desf??ur?rii primei edi?ii a Concursului de Datini ?i  Obiceiuri de Iarn? „Datina”. Dup? desf??urarea primelor edi?ii ale acestui concurs, putem aprecia c? aceast? ac?iune este o reu?it?, atât prin num?rul de participan?i, cât ?i prin calitatea ?i valoarea numerelor prezentate în concurs. La fiecare din cele 6 edi?ii de pân? acum, num?rul participan?ilor a fost destul de mare, adic? în jur de 700 de elevi ?i 70 de cadre didactice.

La edi?ia anterioar? am avut participan?i ?i din alte jude?e. ?inem s? preciz?m c? este singurul concurs de acest gen din municipiul Vaslui, care se adreseaz? copiilor din înv???mântul preuniversitar,  ?i an de an a avut loc cu participare mare, iar anul acesta am f?cut demersurile necesare pentru a fi inclus în C.A.E.R.

PROGRAMUL DESF??UR?RII CONCURSULUI (pe categorii de vârste):

 • orele 9,00-11,00                     pre?colari (3-6 ani)
 • orele 11,00-13,30                   clasele I-IV (7-10 ani)
 • orele 14,00-17,00                   clasele V-XII (11-14 ani, 15-19 ani)

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

Particip? forma?ii reprezentative ale ?colilor din jude?ul Vaslui ?i din alte jude?e ale Moldovei, alc?tuite din concuren?i +cadru didactic coordonator (maximum 2).

Fiecare ?coal? poate participa cu mai multe forma?ii, dar nu mai mult de 1 pentru fiecare gen.

Forma?iile vor fi evaluate de c?tre un juriu competent alc?tuit din profesori de specialitate: muzic? ?i folclor, care va aprecia

 • autenticitatea textelor
 • calitatea ?i originalitatea interpret?rii
 • costuma?ia ?i recuzita adecvate momentului prezentat

Fiecare forma?ie va prezenta copia textului interpretat (pe suport magnetic, CD sau stick) împreun? cu fi?a de înscriere (pentru înscrierea mai multor forma?ii dintr-o ?coal? se vor folosi xerocopii dup? modelul prezentat).

Înscrierea se va face pân? pe data de 15 decembrie 2011 la Secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, între orele 8,00-16,00.

Fiecare forma?ie va achita suma de 25 lei, iar dac? este concurent individual, 15 lei (taxa reprezint? costurile pentru organizarea festivalului, emiterea de diplome, afi?e, invita?ii, etc.).

Vor fi acordate premii I, II, III ?i men?iuni  pentru fiecare gen (colind, ur?tur?, teatru folcloric) ?i grup? de vârst?, precum ?i “Trofeul Concursului Interjude?ean “Datina””.

Regulamentul si fisa de participare poate fi descarcata de aici.


Ultima actualizare Ăźn Vineri, 20 Ianuarie 2012 13:15