Home Arhiva MESAJUL MEU ANTIDROG
MESAJUL MEU ANTIDROG PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 04 Martie 2011 10:39

Motto – „Colorează-ţi viaţa altfel… fără droguri”

Secţiunile introduse în MMA 8 sunt:

 1. Pagină web (liceu)
 2. Film de scurt metraj, fotografie digitală, spot (liceu) pe tema noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive
 3. Sloganuri pentru campanii antidrog (gimnaziu; liceu)
 4. Sport (gimnaziu; liceu)
 5. Pictură - desen (gimnaziu)
 6. Proiecte de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de droguri

Această ediţie a concursului oferă posibilitatea ca fiecare participant să propună şi să argumenteze prin mijloacele specifice, corespunzătoare fiecărei secţiuni, mesajul sau sloganul pe care îl consideră potrivit vârstei şi

 

 

specificului comunităţii în care trăieşte. Vor fi apreciate în mod deosebit ideile inovatoare, originale, care pot fi ulterior utilizate în campaniile antidrog derulate la nivel naţional. Creaţiile vor fi însoţite de o scurtă prezentare a modului de lucru, în această ediţie punându-se accent pe abilităţi de lucru în echipă, abilităţi organizatorice, implicarea părinţilor în proiectele şcolare.

Participanţii se vor înscrie la concurs în perioada 1 martie - 01 mai 2011 pe baza formularului tip utilizat şi în anii precedenţi, ce va fi completat şi transmis prin e-mail şi în format clasic la adresa CPECA Vaslui, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, judeţul Vaslui

Regulamentul concursului pe secţiuni:

 1. PAGINA WEB - destinată elevilor de liceu

Tematici sugerate: prezentarea unei instituţii publice sau ONG cu atribuţii şi activitate în domeniul luptei antidrog. Elevii pot să creeze virtual site-ul/blog-ul unei agenţii antidrog a elevilor sau al unei organizaţii non-guvernamentale a elevilor, cu specific antidrog.

Se transmite pe suport electronic (e-mail, mini disc, CD, DVD) pagina web cu tematică antidrog creată la CPECA judeţean. Pe acelaşi suport va fi transmis şi textul sursă al paginii, pentru una din cele trei secţiuni ale concursului (cu specificaţie pentru care secţiune doreşte să se înscrie).

Principii generale:

 • Textele trebuie să fie clare, orientate către direcţiile indicate, organizate de aşa natură încât să ajute utilizatorul să găsească informaţia de care are nevoie cât mai repede în cadrul unei pagini. De asemenea, imaginile utilizate vor ajuta la scoaterea în evidenţă a ideilor subliniate de către text şi nu vor fi sub incidenţa legii de copyright.
 • Structura site-ului trebuie sa fie după principiul "3 click away", din orice pagină utilizatorul trebuie să ajungă la următoarea pagină dorită de el folosind maxim 3 link-uri. Sistemul de navigare, prin meniuri şi link-uri, trebuie să aibă o structură cât mai lizibilă şi bazată pe utilitate.
 • Imaginile folosite vor fi proporţionale cu dimensiunea elementului din site din care fac parte şi vor fi prelucrate pentru a asigura un raport calitate-dimensiune optimizat pentru viteza medie a conexiunilor internet din România.
 • Pagina trebuie să transmită informaţii pozitive cu valoare educativă.
 • Nu trebuie să conţină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi,etc.)
 • Să promoveze alternativa la consumul de droguri (ex.: vrei adrenalină, fă sport).
 • Să conţină elemente de identificare a persoanei care a făcut lucrarea şi a coordonatorului acestuia.

Principiile de realizare:

§ simplitate - pagina sa fie simplă, având informaţiile esenţiale despre instituţie, grupate în zone distincte, clar delimitate prin culori sau elemente grafice. Pagina trebuie să poată fi afişată rapid fiind realizată cu mijloace tehnice larg disponibile, fiind evitate facilitaţi obscure sau implicite ale limbajelor de programare, utilitare sau add-on-uri exotice;

§ explicitate - pagina trebuie să prezinte utilizatorului toate informaţiile de identificare ale instituţiei, activitatea acesteia şi obiectivele de termen lung. Codul paginii trebuie să fie clar documentat, prezentând indicaţii pentru o viitoare dezvoltare. Codul realizat trebuie să poată fi citit în mod logic de la început spre sfârşit, fiind evitate revenirile sau salturile la detalii spre / înspre sfârşitul programului;

§ economia de mijloace - aceasta include obiectivele logice şi vizuale ale paginii. Elementele de cel mai mare interes trebuie să fie cel mai mult explicitate;

§ aspectul grafic şi codul paginii - cât mai aproape de standardele şi bunele practici ale organizaţiei beneficiare. Acolo unde aceasta are deja un stil de prezentare în media, prin care îşi personalizează materialele scrise, pagina de web realizată trebuie să respecte cel puţin următoarele elemente de stil:

- semnele grafice de idetificare (logo) ale organizaţiei;

- setul de caractere utilizat în personalizarea materialele scrise, formă, stil, dimensiunea caracterelor;

- coloristică menită să întărească mesajul organizaţiei.

§ funcţionalitate - pagina trebuie să conţină un set de butoane, legături, menu-uri care să permită accesul la alte pagini, cu tematică de detaliu, la paginile de web relevante ale autorităţilor din domeniu, ale altor organizaţii cu obiective similare în domeniu.

Principii de evaluare:

§ mesajul pozitiv al paginii;

§ aspect general, impresia de ansamblu, estetica paginii, modul în care a fost personalizată pagina prin elemente grafice, tematica de culori şi alte elemente de recunoaştere rapidă;

§ coerenţa şi claritatea în expunerea mesajului organizaţiei beneficiare;

§ modul de realizare tehnic - claritatea codului sursă, comentariile clare în textul programului, firul logic al realizării, documentaţia de realizare şi de utilizare.

 1. FILM SCURT METRAJ, SPOT ŞI FOTOGRAFIE DIGITALĂ - destinat elevilor de liceu

Tema principală: noile substanţe cu proprietăţi psihoactive (denumite în mod eronat „etnobotanice”).

Principiile de realizare:

 • Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min, circumscrise temei secţiunii;
 • Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic.
 • Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent.
 • Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise temei.
 • Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe casete video VHS, CD sau DVD, inscripţionate cu numele producţiei, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă.
 • Fotografie digitală: vor fi prezentate numai lucrări originale, circumscrise temei. Lucrările sunt prezentate pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele producţiei, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. Lucrările se vor prezentata în format digital şi pe suport de hârtie cu dimensiunea 13x18 cm.
 1. CONCURS DE SLOGANURI PENTRU CAMPANIE ANTIDROG - destinat elevilor de gimnaziu şi liceu

Principiile de realizare:

 • în maxim 400 de cuvinte participanţii vor argumenta alegerea făcută.
 • în evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii:

- încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni);

- promovarea mesajelor pozitive;

- originalitatea mesajului;

- acurateţea stilului, claritatea limbajului.

Principii de evaluare:

§ mesajul pozitiv;

§ impresia de ansamblu, impact, subtext;

§ coerenţa şi claritatea în expunerea mesajului;

§ concizie.

4. ACTIVITĂŢI SPORTIVE (numai în faza locală şi judeţeană)

Discipline sportive :

 • baschet – băieţi şi fete;
 • fotbal – băieţi;
 • handbal – băieţi şi fete;
 • şah – băieţi şi fete;
 • ciclism – băieţi şi fete;
 • maraton, semifond – băieţi şi fete;
 • volei – băieţi şi fete.

 1. ARTE VIZUALE: PICTURĂ - DESEN - destinat elevilor de gimnaziu

Principiile de realizare: acuarelă, tempera, guaşe, acrylic şi tehnică mixtă; format A3;

Principii generale:

 • desenele trebuie să transmită mesaje pozitive cu valoare educativă;
 • nu trebuie să conţină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi,etc.);
 • să promoveze alternative la consumul de droguri (diferite moduri de petrecere a timpului liber).

Principii de evaluare:

§ mesajul pozitiv;

§ impresia de ansamblu, impact;

§ combinaţie tehnici .

 1. PROIECTE DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER CA ALTERNATIVĂ LA CONSUMUL DE DROGURI - destinat elevilor de gimnaziu şi liceu

Principiile de realizare:

§ organizarea unui eveniment de către elevi, prin care sunt promovate modalităţi de distracţie, care nu includ consumul de tutun, alcool şi droguri;

§ tematici sugerate: seara/club antidrog, spectacol, expoziţie, marş, dezbatere moderată (păreri pro şi contra).

Principii de evaluare a evenimentului:

 • descrierea modului de organizare a evenimentului (mapă de prezentare: obiectiv vs. rezultate, mesaj, prezentare echipă, nr. de participanţi, prezenţa unor personalităţi/reprezentanţi autorităţi);
 • promovare şi vizibilitate (materiale foto şi video de la desfăşurarea evenimentului, articole în presa locală, în revista şcolii).

IMPORTANT:Lucrările prezentate vor fi realizate de către o singură persoană (în cazul în care se va lucra în echipă va fi premiat liderul echipei). La faza naţională vor fi promovate numai lucrările care au obţinut locul I.

 

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Noiembrie 2011 21:19