Spune NU drogurilor! 2014 Imprimare
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Mai 2014 12:28

REGULAMENTUL

CONCURSULUI   NA?IONAL

”Spune  NU drogurilor!”

inscris in CAEN pe 2014 la pozitia A10/22

 

Capitolul  I. Obiectivele   concursului

 

Concursul na?ional „Spune NU drogurilor!” este un concurs prin coresponden?? realizat în vederea stimul?rii elevilor în a participa la activit??ile de prevenire a consumului de droguri. Antrenând elevii s? participe la acest  proiect prin realizarea practic? a unor lucr?ri (afi?e, desene, pliante, prezent?ri powerpoint, site-uri, fotografii) se urm?re?te:

 1. S? implice un num?r cât mai mare de elevi în ac?iuni de prevenire ?i combatere a consumului de droguri
 2. S? se popularizeze în rândul adolescen?ilor nocivitatea drogurilor ?i gravele consecin?e ale utiliz?rii lor
 3. S? permit? afirmarea ?i punerea în valoare a personalit??ilor creatoare a elevilor;  s? dezvolte ?i s? stimuleze imagina?ia elevilor prin crearea unor lucr?ri originale ?i expresive
 4. S?  formeze ?i s? dezvolte aptitudinile elevilor în folosirea programelor specializate pentru realizarea ?i prelucrarea  unor desene, prezent?ri, filme, fotografii, etc.

 

Capitolul  II. Organizarea   concursului

 

 1. Concursul se adreseaz? elevilor ce doresc s? se implic în lupta de prevenire ?i combatere a consumului de droguri, de la palate si cluburi  dar  ?i  de la ?coli ?i licee din ?ar?.
 2. Comisia  de  jurizare a subiectelor este  constituit?  din :

-       Pre?edinte – coordonator Centru de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog  Vaslui

-       Membri – profesori  de arte plastice, profesori de informatica

 1. Comisia  de jurizare a subiectelor are urm?toarele  atribu?ii:

-       evalueaz?  lucr?rile   elevilor  participan?i  la  concurs

-       stabile?te  clasamentele ?i le aduce la cuno?tin?a concuren?ilor

-       prezint?  concuren?ilor  ?i  cadrelor didactice principalele  concluzii ?i  face  recomand?ri  pentru  perfec?ionarea  activit??ii  viitoare

 1. Criterii de evaluare:  originalitatea lucr?rii;  sugestivitatea lucr?rii;  calitatea execu?iei;  estetica lucr?rii;

Observa?ie: Lucr?rile nu trebuie s? con?in? elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi etc.) ?i este indicat ca ele s? promoveze alternative la consumul de droguri.

 1. Deciziile juriului sunt definitive ?i incontestabile.

 

Capitolul  III. Participan?i,  condi?ii  de participare, desf??urarea  concursului

 

 1. Concursul se va desf??ura în perioada 20 - 30 iunie  2014.
 2. Concurs se va desf??ura pe urm?toarele sec?iuni:
  1. A. desene cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”
  2. B. grafica cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”     ,
  3. C. desene pe  calculator cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”    

B. prezent?ri powerpoint cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”  - prezent?rile s? aib? maxim 15 diapozitive ?i se va puncta în mod deosebit originalitatea.

C. spoturi cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”

D. filme cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”

E. fotografii cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”   lucr?rile vor fi în format A4.

F. afi? cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”  lucr?rile vor fi in format A4 sau A3.

G. pliant cu tema ”Spune  NU  drogurilor!” 

 1. Concursul se adreseaz?  tuturor  elevilor  fiind organizat  pe urm?toarele  categorii :  clasa I- II, clasa III – IV, clasa V-VI, clasa VII – VIII, clasa IX – XII.
 2. Num?rul lucr?rilor cu care pute?i participa este maxim  3/sec?iune/categorie de vârst? .
 3. Lucr?rile vor fi etichetate ?i vor con?ine urm?toarele date:

- Numele ?i prenumele elevilor

- Clasa, vârsta

- Institu?ia (clubul copiilor)

- Sec?iunea

-          Profesor coordonator

 1. Lucr?rile ce vor participa la acest concurs vor fi trimise  prin po?t? pân?  pe 10 iunie 2014, (data po?tei) la adresa Palatul Copiilor Vaslui, str. ?tefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.
 2. In plic va rog trimite?i, odat? cu lucr?rile, fi?a de participare din anexa 1, un plic A4 autoadresat  ?i timbrat (timbru de 4 lei) pentru expedierea diplomelor si taxa de 2 lei / lucrare.
 3. Prezent?rile power point, spoturile, filmele, site-urile, fotografiile ?i desenele pe calculator pot fi trimise ?i prin mail pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Lucr?rile vor fi salvate astfel: nume-elev-clasa-scoala-nume-profesor.(Popescu Ion-clasa 5-scoala nr 5 vaslui – prof. Ionescu George). Dac?  lucrarea  este  mai  mare  de  25 Mb  pute?i s? o trimite?i prin wetransfer.ro.  Preciza?i  exact  în mail  numele  elevilor,  clasa ,  institu?ia ?colar?, numele  profesorului.
 4. Pentru lucr?rile trimise prin email profesorul  coordonator trebuie s? trimit? prin po?t?  fi?a de participare (din anexa 1)  odat? cu un plicul timbrat (4 lei) ?i autoadresat pentru expedierea diplomelor si taxa de participare de 2 lei/ lucrare. Adresa  este: Palatul Copiilor Vaslui, str. ?tefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.

Capitolul  V.  Dispozi?ii  finale

 1. Se vor acorda 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III, 10 men?iuni ?i 10 premii speciale pentru fiecare  categorie. Fac excep?ie situa?iile în care doi sau mai mul?i participan?i ob?in acela?i punctaj în concurs,  caz în care se poate acorda acela?i premiu/men?iune pentru punctaje egale, f?r? a dep??i 25% din num?rul total de participan?i. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau men?iuni revine juriului concursului.
 2. Rezultatele  finale se vor publica pe site-ul   Palatului   Copiilor  Vaslui: http://www.palatulcopiilorvaslui.ro/
 3. To?i elevii vor primi diplome de participare.
 4. Diplomele ?i adeverin?ele  se vor trimite prin po?t? la adresa indicat? în fi?a de participare.
 5. Lucr?rile nu se vor returna, ele devin proprietatea Palatului Copiilor Vaslui, care este organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica cu men?iunea numelui autorului, de asemenea rezultatele concursului ?i imagini din timpul desf??ur?rii concursului vor fi publicate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui.
 6. Informa?ii suplimentare la   tel. 0747868394 – prof. Tonita Aurelia sau pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

Regulamentul poate fi descarat de aici

Ultima actualizare în Vineri, 09 Mai 2014 12:29