Home Arhiva LogicMath 2014
LogicMath 2014 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Mai 2014 12:22

REGULAMENTUL   CONCURSULUI   JUDE?EAN

de  jocuri  matematice ?i logice pe  calculator

”LogicMath”

 

Concursul  se  adreseaz?   copiilor de  gr?dini??  ?i din  ciclul  primar  care doresc  s?-?i  verifice  cuno?tin?ele  lor  matematice ?i  capacitatea  lor  de a ra?ionaliza  în  mod  logic,  prin  jocuri  pe  calculator.

SCOPUL

Prin acest concurs ne propunem s? încuraj?m  ?i s? atragem elevii  în activit??i de formarea a competen?elor de gândire logic? ?i ra?ional?.

PARTICIPANTI

La concurs pot participa pre?colari ?i elevi  din ciclul primar din ?colile din  jude?.

Concursul este  organizat  pe urm?toarele  categorii de vârsta :

  • grupa mica/grupa mijlocie,
  • grupa mare/grupa preg?titoare,
  • clasa 0
  • clasa I
  • clasa a II-a
  • clasa  a III-a
  • clasa a  IV-a.

 

CERINTE:

Concursul  const?  în  rezolvarea  unor  cerin?e  impuse de anumite  jocuri  matematice sau  logice  pe  calculator  într-un timp  dat, jocuri din re?eaua  Internet  sau  din  alte  surse.

Elevii vor  fi  prezen?i  la  Palatul  Copiilor  Vaslui , în  laboratorul de informatic? dup?  un anumit  program  stabilit  de  comun  acord  cu  cadrele  didactice  coordonatoare în  perioada 19 -31  mai  2014.

Elevilor  li  se  va prezenta  un  joc  pe  care  îl  vor  juca  10-15  min,  pentru  a  se  acomoda  cu  acel  joc.

Apoi  vor    participa  la  concursul  efectiv  în  care  vor  juca  acela?i  joc   timp de 15 minute.

Elevii   vor  fi  clasa?i  în  func?ie  de  punctajul / scorul   ob?inut.

Pentru participare la concurs cadru  didactic  coordonator  va completa fi?a de înscriere din anex?  ?i o vor trimite pe adresa de e-mail  Această adresă de e-mail este protejată de spamboĆŁi; aveĆŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pân?  pe  data  de  15  mai  2014.

La  concurs  pot  participa  maxim   5  elevi /  cadru  didactic.

 

DIPOZI?II  FINALE

Juriul va fi compus din profesori de specialitate, cu experien?? în domeniile vizate.

Rezultatele concursului vor fi afi?ate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui –www.palatulcopiilorvaslui.ro.

Informa?ii suplimentare la   email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboĆŁi; aveĆŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Regulamnetul poate fi descarcat de aici

Ultima actualizare Ăźn Vineri, 09 Mai 2014 12:35