Imprimare
Scris de Administrator   

REGULAMENT DE CONCURS

La concurs sunt invita?i s? participle elevi care frecventeaz? cercurile de profil din cluburile ?i palatele copiilor, precum ?i cei din ?coli ?i licee din ?ar?.

Concursul se desf??oar? pe patru sec?iuni:

1. M??ti populare tradi?ionale

2. M??ti stilizate

3. Crea?ie literar?

4. Media

La fiecare sec?iune a concursului lucr?rile vor fi jurizate pe categorii de vârst?:

5 - 7 ani, 8 - 10 ani, 11 - 14 ani, 15 - 18 ani

Lucr?rile pot fi rezultatul unui efort individual sau a unui grup de elevi.

Num?rul de lucr?ri: 3-5 lucr?ri pentru fiecare sec?iune ?i categorie de vârst?.

Fiecare lucrare va avea men?ionat pe verso :

- Titlul lucr?rii;

- Vârsta ?i unitatea ?colar? de unde provine;

- Localitatea;

- Profesor îndrum?tor.

Lucr?rile vor fi trimise prin po?t? la adresa: Palatul Copiilor Vaslui, str.Stefan cel Mare, nr.62, cod 730171, pân? cel tarziu la data de 10 decembrie 2013.

 

Regulamentul poate fi descarcat de aici