Home Arhiva
Arhiva
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   

REGULAMENT DE CONCURS

La concurs sunt invita?i s? participle elevi care frecventeaz? cercurile de profil din cluburile ?i palatele copiilor, precum ?i cei din ?coli ?i licee din ?ar?.

Concursul se desf??oar? pe patru sec?iuni:

1. M??ti populare tradi?ionale

2. M??ti stilizate

3. Crea?ie literar?

4. Media

La fiecare sec?iune a concursului lucr?rile vor fi jurizate pe categorii de vârst?:

5 - 7 ani, 8 - 10 ani, 11 - 14 ani, 15 - 18 ani

Lucr?rile pot fi rezultatul unui efort individual sau a unui grup de elevi.

Num?rul de lucr?ri: 3-5 lucr?ri pentru fiecare sec?iune ?i categorie de vârst?.

Fiecare lucrare va avea men?ionat pe verso :

- Titlul lucr?rii;

- Vârsta ?i unitatea ?colar? de unde provine;

- Localitatea;

- Profesor îndrum?tor.

Lucr?rile vor fi trimise prin po?t? la adresa: Palatul Copiilor Vaslui, str.Stefan cel Mare, nr.62, cod 730171, pân? cel tarziu la data de 10 decembrie 2013.

 

Regulamentul poate fi descarcat de aici

 
Festivalul Interjudetean al obiceiului de iarna "Datina" PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 12 Decembrie 2013 15:36

LOCUL DESF??UR?RII:

 • ?coala Gimnazial? „Constantin Parfene” Vaslui, str. Mihail Kog?lniceanu, nr. 20

GRUP ?INT?: pre?colari ?i ?colari din jude?ul Vaslui ?i alte jude?e ale Moldovei

SEC?IUNILE CONCURSULUI:

 • Obiceiuri de Cr?ciun
 • Obiceiuri de Anul Nou

PROGRAMUL DESF??UR?RII CONCURSULUI (pe categorii de vârste):

 • orele  8,30- 10,00                    Palatul Copiilor Vaslui
 • orele 10,00-12,00                    pre?colari
 • orele 12,30-14,30                    clasele I-IV
 • orele 14,30-16,00                    clasele V-VIII
 • orele 16,00-18,00                    clasele IX-XII

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

Particip? forma?ii reprezentative ale ?colilor din jude?ul Vaslui ?i din alte jude?e ale Moldovei, alc?tuite din concuren?i +cadru didactic coordonator (maximum 2).

Fiecare ?coal? poate participa cu mai multe forma?ii, dar nu mai mult de 1 pentru fiecare gen.

Forma?iile vor fi evaluate de c?tre un juriu competent alc?tuit din profesori de specialitate: muzic? ?i folclor, care va aprecia

 • autenticitatea textelor
 • calitatea ?i originalitatea interpret?rii
 • costuma?ia ?i recuzita adecvate momentului prezentat

Regulamentul poate fi descarcat de aici

Ultima actualizare ĂŽn Joi, 12 Decembrie 2013 15:46
 
Deschidere patinoar 2012 PDF Imprimare Email
Miercuri, 16 Octombrie 2013 13:40

http://palatulcopiilorvaslui.ro/evenimente/deschidere-patinoar-vaslui-2012.html

Ultima actualizare ĂŽn Miercuri, 16 Octombrie 2013 13:41
 
Martisor 2013 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 24 Ianuarie 2013 10:47

SCOPUL         

Prin acest concurs ne propunem sa sensibilizam copiii si tinerii fata de obiceiurile traditionale poporului nostru si de asemeni sa substituim agresivitatea comportamentala cu gesturi de respect si stima fata de semeni, Martisorul reprezentand un astfel de simbol.

PARTICIPANTI

La concurs pot participa prescolari si elevi ai scolilor din  tara cu  lucrari individuale sau colective.

SECTIUNILE CONCURSULUI:

1.Martisoare
2.Felicitari realizate in diferite tehnici

Concursul este  organizat  pe urm?toarele  categorii de varsta :  grupa mica/grupa mijlocie, grupa mare/grupa pregatitoare, clasa I- II, clasa III – IV, clasa V-VI, clasa VII – VIII, clasa IX – XII.

CERINTE:

?    Se admit  lucrari confec?ionate din diferite materiale
?    Fiecare cadru didactic poate participa în concurs cu maximum  5 lucrari?    Lucrarile vor fi insotite de urmatoarele date:
- numele si prenumele elevului/ elevilor
- clasa, varsta
- sectiunea
- institutia ( palat, club, scoala),
-  adresa  , cod  postal  si nr. de telefon
- numele si prenumele profesorului coordonator
?    nu se admit m?r?i?oarele cump?rate sau confec?ionate de cadrele didactice.

Juriul va fi compus din profesori de specialitate, cu experien?? în domeniile vizate.

Lucr?rile  se vor premia pe sec?iuni ?i pe categorii de vârst? (premiul I, II, III ?i men?iune).

Rezultatele concursului vor fi afi?ate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui –www.palatulcopiilorvaslui.ro.

 

Regulamentul complet poate fi descarcat de aici

Ultima actualizare ĂŽn Joi, 24 Ianuarie 2013 10:55
 
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
MarĹŁi, 18 Decembrie 2012 21:55

Argument :

Conceperea ?i realizarea Proiectului educa?ional, Concursul Na?ional de Art? Plastic? ‘Icoane ?i Ingeri’– edi?ia a –III –a, contribuie la dezvoltarea liber? ?i armonioas? a individului ?i a personalit??ii sale autonome ?i creative ?i constituie o rezultant?, in urma inspec?iilor de specialitate efectuate la orele de Educa?ie Plastic?, in urma c?rora s-a constatat ca aceste tehnici artistice sunt cunoscute foarte pu?in.

Obiectivul general:

Asimilarea, formarea deprinderilor practice, inv??area tehnicilor de lucru, etalarea ?i valorificarea aptitudinilor ?i deprinderilor, a poten?ialului creator în domeniul picturii  ?i promovarea valorilor române?ti in contextul globaliz?rii.

Obiective specifice :

-          formarea abilit??ilor ?i a depinderilor de lucru;

-          inv??area prin exerci?iu practic a reproducerii ?i prelucr?rii imaginilor prin folosirea ?i aplicarea tehnicilor specifice privind realizarea icoanelor pe sticl? ?i pe lemn;

-          stimularea aptitudinilor de analiz?, de documentare, formarea gândirii critice ?i creative;

-          producerea unei confrunt?ri artistice prin concursul de specialitate propus, con?tientizarea petrecerii timpului liber prin înv??area tehnicilor ?i realizarea unui produs artistic;

-          depistarea ?i încurajarea copiilor ?i elevilor care posed? aptitudini artistice;

-          realizarea unei expozi?ii cu lucr?rile realizate de copii ?i elevi, transmise la concurs;

-          atragerea c?tre acest gen de activitate a unui num?r cât mai mare de copii ?i elevi cu înclina?ii artistice;

Grupul ?int? : direct – copiii ?i elevii cu abilit??i artistice care frecventeaz? cercurile de profil din cadrul Palatelor ?i Cluburilor Elevilor dar ?i din celelalte institu?ii de înv???mânt .

Copiii ?i elevii din cadrul Palatelor ?i Cluburilor  Elevilor dar ?i din cadrul institu?iilor  de înv???mânt preuniversitar, care au c??tigat etapa jude?ean? a concursului, pot participa la faza na?ional? cu maxim 2 lucr?ri, conform categoriei de vârst?.

Categorii de vârst? :

-          preprimar :          5 – 6 ani

-          primar :               7 – 10 ani

-          gimnazial :        11 -  12 ani

13 – 14 ani

-          liceal :               15 – 16 ani

17 – 18 ani

 

Etapa na?ional? se desf??oar? sub form? de  concurs ?i  expozi?ie, ce va fi organizat? la Casa Corpului Didactic Vaslui. Lucr?rile vor fi premiate conform categoriilor de vârst? prezentate ?i vor fi acordate urm?toarele premii pentru fiecare categorie : premiul I, premiul II, premiul III ?i 3 premii speciale, conform criteriilor de evaluare. Lucr?rile vor fi realizate pe suport definitiv ( sticl? sau lemn ) ?i nu se vor returna. Lucr?rile premiate vor fi prezente într-o expozi?ie permanent? la Palatul Copiilor Vaslui.

Criterii de evaluare :

-          creativitate

-          originalitate

-          imagina?ie

-          nivelul însu?irii tehnicii de lucru

-          unitatea compozi?ional?

-          expresivitatea liniei, formei, culorii

Juriul va acorda puncte pentru fiecare criteriu în parte, va realiza un punctaj final, pentru fiecare lucrare  iar în ordinea descresc?toare a punctajului, vor fi acordate premiile.

 

Regulamentul il puteti descarca de aici

Ultima actualizare ĂŽn MarĹŁi, 18 Decembrie 2012 22:07
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 5